Szilárdsági méretezés

Szilárdsági méretezés

TRIFLEX


A nyomástartó berendezések, létesítmények európai szabványrendszerének magyarországi bevezetését követően a 2000-es évek eleje óta egyre fokozódva jelent meg az igény, hogy a csővezetéki rendszerek feszültséganalízisét elvégezzük, hatósági engedélyezési dokumentációkhoz csatoljuk.

Korábbi ismereteinkre és a szoftverforgalmazók bemutatásaira alapozva akkor a TRIFLEX program használata mellett tettük le voksunkat. Sok egyedi csőszakasz és szilárdságtanilag összefüggő csővezetéki rendszer ellenőrzését végeztük a szoftverrel.

Addig nem ismert lehetőségként alkalmaztuk a szoftvert állandó rugóerővel, határozott rugóállandóval jellemezhető csőtartók kiválasztásához.

Az általunk készített dokumentációk különböző projektekben jól megállták a helyüket több külföldi független tanúsító szervezet és hatósági ellenőrzés során egyaránt.

CAEPIPE


Az elmúlt években egyre elterjedtebb a CAE és CAD programok integrációja, közös adathasználati felületek, interfész lehetőségek. A tervezési idő hatékonyabb kihasználásának állandósult igénye, valamint a közös modellhasználat előnyeinek figyelembe vételével olyan csővezetéki feszültséganalízisre alkalmas szoftvert kerestünk, amely egyesíti minden korábbi eszköz előnyeit.

Szakembereink elméleti felkészítését követően ( Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Energetikai csővezetékek szilárdsági ellenőrzése, 2010) a CAEPIPE szoftvert vásároltuk meg, és alkalmaztuk egy Kazahsztáni víztisztító telep tervezési feladatainál.

A szoftver alkalmazásánál további jelentős előny, hogy a független tanúsító szervezetként működő TÜV szintén a CAEPIPE-ot használja, így a tervvizsgáló számára - meggyőző módon - nem csak papíralapú dokumentumokat, hanem a vizsgált modellt is át tudjuk adni.

AXIS VM


Létesítménytervezési feladatok megoldása közben tartószerkezetek statikai, szilárdságtani vizsgálatát is el kell végezni. Az épületszerkezetek, tartók és a technológiai rendszer tervezése egymást fokozottan befolyásoló munkafázisok, ezért célszerűen a kettőt összekapcsolva kezeljük. Mivel a  statikai szerkezetek többszöri módosítására van szükség, ezért olyan munkamódszert választottunk, amelyik a gyors, látványos újraparaméterezést támogatja. Az AXIS VM program használata a mérnöki gondolkodást tükrözi, adatbázisa (anyagok mechanikai jellemzői, profiltáblázatok) a legtöbb feladat megoldását kiválóan támogatja. Szilárdsági ellenőrző funkcióit jellemzően csőtartók, csőhidak, készülékek tartószerkezeteinek, épületszerkezetek méretezésére használjuk, de több ízben vizsgáltuk vele héjszerű, síklapokkal határolt tároló tartályokat, azok alakváltozásait, szilárdsági megfelelőségét.  Megrendelőinknek a konstrukciós tervezés megkezdése előtt át tudjuk adni azt az  anyagjegyzéket, amelyet a statikai modell felhasználásával a program generál, így a szükséges anyagok jelentős része a tervezés korai fázisában megrendelhető.

 

<< vissza >>